Επιστροφή σε Levanzo

δύτες Διαδρομές

Ας ανακαλύψουμε τα βάθη του Levanzo με τις προτεινόμενες βουτιές σύμφωνα με τους κανόνες του AMP.

Le immersioni di cui sopra vanno eseguite solo in compagnia di professionisti

Vedi le immersioni consigliate a: Marettimo e a Φαβινιάνα

Per approfondire suggeriamo il sito dell’ENEA:
http://egadi.santateresa.enea.it

Consulta la guida edita dall’Area Marina Protetta:
Φυσιολατρικές και Αρχαιολογικές Βυθίσεις Egadi

 

%ρε αρέσει σε bloggers: