Φωτογραφία της ημέρας: ελατήριο στις πύλες

Καλημέρα με τις πρώτες νότες της άνοιξης Φαβινιάνα, ecco l’IRIS PLANIFOLIA tra i sentieri di Favignana, uno degli endemismi presenti tra i primi a fiorire, esempio che sta per scoppiare la vita nella macchia mediterraneaΦωτογραφία © Giorgio De Simone

Iris planifolia (Miller) Fiori & PaolettiGiaggiolo bulboso [Iridaceae]
Sin.: Xiphion planifolia Miller; Iris alata Poiret
Erbacea perenne; 15-40 εκ; dicembre-febbraio.
Habitat: Pascoli erbosi e pendii sassosi.
Forma: G bulbPianta perenne con bulbo sotterraneo; foglie larghe alla base e piegate a doccia ma assottigliate all’apice, fiori da uno a tre a fioritura differita, perigonio azzurro intenso con macchie e linee gialle, capsula triloculare contenente semi neri che a maturità vengono disseminati dal vento.
Distribuzione: Steno-Mediterranea.

%ρε αρέσει σε bloggers: